First Afrikaans webinar from SADiLaR

In this first Afrikaans webinar from SADiLaR Benito Trollip, SADiLaR’s Afrikaans researcher, and Wemar Strydom, literature lecturer from the NWU’s Subject Group Afrikaans, join forces. The text that serves as the basis for the discussion is Charl-Pierre Naudé’s debut novel, Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey (2018). The webinar’s focus is on unlocking possibilities of the novel: digitally through available methods and software, but also thematic and structural. Digital unlocking possibilities discussed are named entity recognition, morphological labelling, and stylometry and stylistics. Themes explored include the game with the reader – in the form of an unreliable narrator – and intertextuality. Reviews of the novel were also considered, especially in view of the recent awarding of the UJ prize to this novel.

If there are any questions, comments or suggestions, please contact benito.trollip@nwu.ac.za  and/or wemar.strydom@nwu.ac.za.

Follow the link to view the webinar: WEBINAR


Die eerste Afrikaanse webinaar van SADiLaR

In hierdie eerste Afrikaanse webinaar van SADiLaR span Benito Trollip, SADiLaR se Afrikaansnavorser, en Wemar Strydom, letterkundelektor verbonde aan die NWU se Vakgroep Afrikaans, kragte saam. Die teks wat as basis vir die bespreking dien is Charl-Pierre Naudé se debuutroman, Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey (2018). Die fokus van die webinaar is op ontsluitingsmoontlikhede van die roman: digitaal deur middel van beskikbare metodes en programmatuur, maar ook tematies-struktureel. Digitale ontsluitingsmoontlikhede wat bespreek word, is benoemde-entiteitsherkenning (algemener bekend as named entity recognition), morfologiese etikettering, en stilometrie en stilistiek. Tematies-struktureel is onder andere gekyk na die spel met die leser – in die vorm van ʼn onbetroubare verteller – en intertekstuele verbande. Daar is ook oorweging geskenk aan resensering, veral in die lig van die onlangse toekenning van die UJ-prys aan hierdie roman.

Indien daar vrae, kommentaar of voorstelle is, rig asseblief navrae aan benito.trollip@nwu.ac.za en/of wemar.strydom@nwu.ac.za.

Volg die skakel om na die webinaar te kyk: WEBINAAR