Displaying items by tag: isiZulu authors

Monday, 17 August 2020 18:39

Imibhalo yezomlando ebhalwe ngolimi lwesiZulu

Author: Ms Rooweither Mabuya (SADiLaR isiZulu Researcher)

Historical literary works written in isiZulu

This blog is about the historical literary works written in isiZulu and it shows us the prominent authors who contributed in ensuring that the history is preserved. The detailed information on each of the authors is accredited to Mazibuko (2008).

Le bhlogi imayelana nemibhalo yezomlando ebhalwe ngolimi lwesiZulu iqukethe ababhali abavelele abadlala indima enkulu ekugcinweni komlando. Ukugunyazwa kwemininingwane egcwele mayelana nombhali ngamunye kuku-Mazibuko (2008).  

Published in Blogs