Dikobo tsa Sesotho

Author: SADiLaR Sesotho Researcher  – Mmasibidi SetakaEnglish blog available at the bottom Merabe e fapaneng e tsejwa ka tsela eo e aparang ka yona. Moaparo

Read More »

Let’s support our writers

Author: Mmasibidi Setaka (SADiLaR Sesotho Researcher)  My name is Mme Mmasibidi Setaka, I am a Sesotho Researcher at the South African Centre for Digital Language Resources which

Read More »